Łatka kółko 6szt do pontonu PVC łata naprawcza
2.00