Polskie porty otwartego morza kulinski
Polskie porty otwartego morza (2003) – Jerzy Kuliński