Regulamin serwisu

Rejestracja oraz możliwość samodzielnego dodawania ogłoszeń w serwisie została tymczasowo wyłączona. Serwis jest obecnie optymalizowany pod wyszukiwarki internetowe.


REGULAMIN SERWISU TOCZARTER.PL

1. Publikowane ogłoszenia są częścią serwisu toczarter.pl.

2. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.

3. Właściciel serwisu toczarter.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie jest stroną w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Serwis toczarter.pl działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji i nie prowadzi kontroli wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.

4. Właściciel serwisu toczarter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, a także za wynik zamieszczonego ogłoszenia.

5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania strony toczarter.pl.

6. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą zostać wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane tzn. do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie, jest zabronione.

7. Zamieszczając ogłoszenie w serwisie, użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania na podany adres e-mail poczty związanej z działaniem serwisu.

8. Ogłoszenia umieszczane przez pośredników nie zostaną opublikowane.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ


1. Ogłoszenie może dodać każdy zarejestrowany użytkownik poprzez formularz dodawania ogłoszenia, do którego link jest w serwisie toczarter.pl.

2. Zamieszczenie informacji o ofercie czarteru jest płatne wg aktualnego cennika.

3. Wstawione oferty nie mogą się powtarzać w tej samej kategorii. W takich przypadkach zostanie umieszczone tylko jedno ogłoszenie.

4. Dodawane ogłoszenie powinno zawierać informację o jednym konkretnym jachcie, a nie wielu różnych ofertach czarteru różnych jachtów.

5. Dodane ogłoszenie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji o czarterze. Obowiązkowe są pola oznaczone w formularzu znakiem „*” .

6. Aby dodane ogłoszenie zostało wyświetlone w serwisie, musi przejść proces weryfikacji przez administratora toczarter.pl.

7. O zaakceptowaniu ogłoszenia i wyświetleniu informacji o nim w serwisie toczarter.pl lub o odrzuceniu oferty czarteru Użytkownik zostanie poinformowany mailem, dlatego ważne jest by podać swój aktualnie używany adres e-mail.

8. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń – materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.

10. Do ogłoszenia należy dołączyć min 1 zdjęcie w formacie JPG. Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 2 MB.

11. Przesyłając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że:
– ma pełne prawo do dysponowania nimi, oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęcia z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
– informacja zawarta w zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

12. Użytkownik wstawiając zdjęcie do oferty czarteru ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

13. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego publikowanie w serwisie toczarter.pl przez czas wyświetlania ogłoszenia.

14. Użytkownik przesyłając zdjęcie wyraża zgodę na oznaczenie zdjęcia przez Administratora portalu w postaci znaku wodnego z napisem „toczarter.pl”

EDYCJA I KASOWANIE OGŁOSZEŃ


1. Ogłoszenie zostanie usunięte automatycznie po minięciu daty ważności ogłoszenia.

2. toczarter.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jak również zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

3. toczarter.pl zastrzegają sobie prawo do odrzucenia ogłoszenia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Serwis toczarter.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie toczarter.pl.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie toczarter.pl.

3. Ogłoszenia, które nie spełniają powyższego regulaminu zostaną usunięte bez powiadomienia.

CENNIK PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ 


Ceny za dodanie ogłoszenia jest widoczna w trakcie wybierania kategorii ogłoszenia.


Polityka prywatności serwisu www.toczarter.pl