Ubezpieczenia żeglarskie

Ubezpieczenia czarterów


  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rejsu czarterowego

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sternika (skippera)

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skippera i/lub załogi jachtu czarterowego

  • Ubezpieczenie kaucji czarterowej

 

Artykuły w przygotowaniu

Bądź na bieżąco