Ubezpieczenie czarteru jachtu

Jeżeli nie jesteśmy właścicielem łodzi, a tylko ją czarterujemy, to wiadome jest, że większość pakietów ubezpieczenia jachtu spoczywa na armatorze. Odpowiedzialność, którą jesteśmy obarczeni w czasie czarteru, zależy od pełnionej przez nas funkcji. Jako sternik jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo pozostałych osób znajdujących się na pokładzie – przypominamy, że wszelkie szkody wyrządzone na tym stanowisku pokrywa OC skippera, opisane wyżej. Jak już wspomnieliśmy, same ubezpieczenia jachtów są obowiązkiem spoczywającym na właścicielu. Jako osoby wypożyczające łódź, możemy natomiast zakupić inne pakiety, których zakres możemy dopasować do naszych potrzeb. Niektóre ubezpieczenia czarteru jachtów obejmują wszystkie następujące punkty: ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją czarteru, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną sternika oraz w niektórych przypadkach także ubezpieczenie kaucji. Koszty rezygnacji z wynajmu jachtu są pokrywane w przypadku, gdy z jakichś przyczyn skipper nie może wziąć udziału w rejsie lub żegluga musi być przerwana przed końcowym terminem czarteru. Ubezpieczenia pokrywają też część ceny, która przypada na osobę rezygnującą z czarteru już po wpłacie kwoty.

Bądź odpowiedzialny. Przed wypłynięciem w rejs i podpisaniem umowy czarterowej skorzystaj z ubezpieczeń, aby sam rejs był jeszcze bardziej prosty i przyjemny.

Ubezpieczenia żeglarskie i turystyczne

Ubezpiecz swój jacht lub kaucję czarterową. Bądź profesjonalistą.