Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Kolejnym pakietem ubezpieczeń jest tzw. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Termin ten oznacza inaczej wszelkie negatywne konsekwencje, związane ze spowodowaniem szkody na osobie trzeciej lub jej własności. W czasie żeglugi bądź czarteru jachtu odpowiedzialność cywilną ponosić może każdy członek załogi. Wykupując takie ubezpieczenie, zyskujemy również ochronę w sytuacji, w której szkody powstałe w wyniku działalności znajomych, przyjaciół, którym nieodpłatnie pożyczamy łódź. Pakiet jest bowiem przypisywany do konkretnego środka transportu. Takie ubezpieczenie pokrywa koszta związane m.in. z naprawą innych jednostek pływających, rzeczy osobistych uszkodzonych w wyniku wypadku, czy roszczeniami drugiej strony. Polisa obejmuje też wypłacenie odszkodowania w przypadku, gdy sprawca wyrządzający nam szkodę jest niewypłacalny. Odpowiedzialność cywilna obciąża nas również, gdy przypadkowo włączymy alarmu EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), który wiąże się z koniecznością podjęcia akcji ratowniczej. Ubezpieczenia OC to ochrona również w tej sytuacji.

Ubezpieczenia żeglarskie i turystyczne

Ubezpiecz swój jacht lub kaucję czarterową. Bądź profesjonalistą.